Diskriminering og oversettelsesproblemer. . Eller rett og slett gammel vane. Jeg er uansett usikker på om han som rengjorde rommene i romfløyen ved siden av vår synes om betegnelsen på han som renholdsmedarbeider. .
Diskriminering og oversettelsesproblemer. . Eller rett og slett gammel vane. Jeg er uansett usikker på om han som rengjorde rommene i romfløyen ved siden av vår synes om betegnelsen på han som renholdsmedarbeider. .